Zezwolenie o numerze 1745143

no image Permit - Easy Permit Process - to typ zezwolenia, które zostało udzielone przez odpowiedni wydział na obszarze miasta Chicago.Uprawnia ono na przeprowdzenie prac budowlanych przy ulicy Michigan 6001. Znamy także jego nr identyfikacyjny - 1745143. Firmą która pracuje nad tą budową jest Pl15745-Abdullah & Sons Plumbi. Jest on zameldowany pod adresem Heating, Inc 7939 S Campbell w mieście Chicago. Całkowita kwota tego projektu to $0 00. Znamy także dokładną datę wydania tej zgody: 11/15/2006.
Zezwolenie o numerze 1802083 screen

Zezwolenie o numerze 1802083

Permit - Electric Wiring - to rodzaj zezwolenia, które zostało wydane przez odpowiednie służby na terenie miasta...
Pozwolenie nr 1798862 screen

Pozwolenie nr 1798862

Permit - Easy Permit Process - to rodzaj zezwolenia, które zostało przyznane przez odpowiedni wydział na obszarze...