Zezwolenie numer 1757140

no image Permit - Electric Wiring - jest to typ zezwolenia, które zostało wydane przez odpowiednie służby na obszarze miasta Chicago.Zezwala ono na podjęcie prac konstrukcyjnych pod adresem Wellington 836. Znamy także jego nr identyfikacyjny - jest to 1757140. Firmą która zajmuje się tą budową jest Divane Bros Electric Co . Jest on zameldowany przy ul. 2424 N 25Th Ave w mieście Franklin Park. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to $0 00. Znamy również precyzyjną datę wydania tej zgody: 01/18/2007.
Zezwolenie o numerze 1802083 screen

Zezwolenie o numerze 1802083

Permit - Electric Wiring - to rodzaj zezwolenia, które zostało wydane przez odpowiednie służby na terenie miasta...
Pozwolenie nr 1798862 screen

Pozwolenie nr 1798862

Permit - Easy Permit Process - to rodzaj zezwolenia, które zostało przyznane przez odpowiedni wydział na obszarze...