Zezwolenie nr 1766038

no image Permit - Electric Wiring - jest to rodzaj zezwolenia, które zostało udzielone przez odpowiednie służby na obszarze miasta Chicago.Uprawnia ono na przeprowdzenie prac konstrukcyjnych pod adresem Belmont 1420. Znamy także jego numer rejestrowy - jest to 1766038. Przedsiębiorstwem który zajmuje się prowadzeniem prac na tej działce jest Broadview Security Inc. Jest on zameldowany pod adresem 8880 Esters Blvd , miasto Irving. Łączny koszt tego projektu to $300 00. Znamy także dokładną datę wydania tego zezwolenia: 06/12/2007.
Zezwolenie o numerze 1802083 screen

Zezwolenie o numerze 1802083

Permit - Electric Wiring - to rodzaj zezwolenia, które zostało wydane przez odpowiednie służby na terenie miasta...
Pozwolenie nr 1798862 screen

Pozwolenie nr 1798862

Permit - Easy Permit Process - to rodzaj zezwolenia, które zostało przyznane przez odpowiedni wydział na obszarze...