Uprawnienie o numerze 2129969

no image Permit - Electric Wiring - jest to rodzaj pozwolenia, które zostało udzielone przez odpowiedni wydział na obszarze miasta Chicago.Zezwala ono na podjęcie prac budowlanych przy ulicy Cicero 1904. Znamy też jego nr identyfikacyjny - 2129969. Firmą która zajmuje się tym projektem jest Alph & Omega Elect & Gen Cont. Jest on zarejestrowany pod adresem 4840 W Cortland St , miasto Chicago. Całkowita kwota tego projektu to $1000 00. Znamy także dokładną datę oddania tego upoważnienia: 12/16/2009.
Zezwolenie o numerze 1802083 screen

Zezwolenie o numerze 1802083

Permit - Electric Wiring - to rodzaj zezwolenia, które zostało wydane przez odpowiednie służby na terenie miasta...
Pozwolenie nr 1798862 screen

Pozwolenie nr 1798862

Permit - Easy Permit Process - to rodzaj zezwolenia, które zostało przyznane przez odpowiedni wydział na obszarze...