Uprawnienie o nr. 2125906

no image Permit - Electric Wiring - to rodzaj pozwolenia, które zostało udzielone przez odpowiednie służby na obszarze amerykańskiego miasta Chicago.Zezwala ono na podjęcie prac konstrukcyjnych przy ulicy Hoyne 225. Znamy również jego nr rejestrowy - 2125906. Wykonawcą który pracuje nad tą budową jest All Star Electric Co . Jest on zameldowany pod adresem 7343 S Chappel Ave w mieście Chicago. Całkowita kwota tego przedsięwzięcia to $7000 00. Znamy również precyzyjną datę oddania tej zgody: 12/02/2009.
Zezwolenie o numerze 1802083 screen

Zezwolenie o numerze 1802083

Permit - Electric Wiring - to rodzaj zezwolenia, które zostało wydane przez odpowiednie służby na terenie miasta...
Pozwolenie nr 1798862 screen

Pozwolenie nr 1798862

Permit - Easy Permit Process - to rodzaj zezwolenia, które zostało przyznane przez odpowiedni wydział na obszarze...