Uprawnienie nr 2133597

no image Permit - Electric Wiring - to typ zezwolenia, które zostało przyznane przez odpowiednie służby na terenie miasta Chicago.Uprawnia ono na przeprowdzenie prac remontowych pod adresem Pearson 51. Znamy też jego numer identyfikacyjny - 2133597. Wykonawcą który zajmuje się prowadzeniem prac na tej działce jest Midwest Interstate Electric. Jest on zameldowany pod adresem 1355 W North Ave w mieście Chicago. Łączny koszt tego przedsięwzięcia to $2000 00. Znamy również precyzyjną datę wydania tego upoważnienia: 01/05/2010.
Zezwolenie o numerze 1802083 screen

Zezwolenie o numerze 1802083

Permit - Electric Wiring - to rodzaj zezwolenia, które zostało wydane przez odpowiednie służby na terenie miasta...
Pozwolenie nr 1798862 screen

Pozwolenie nr 1798862

Permit - Easy Permit Process - to rodzaj zezwolenia, które zostało przyznane przez odpowiedni wydział na obszarze...