Pozwolenie o nr. 2132888

no image Permit - Electric Wiring - to typ zezwolenia, które zostało udzielone przez odpowiedni wydział na obszarze amerykańskiego miasta Chicago.Zezwala ono na podjęcie prac budowlanych przy ulicy 111Th 606. Znamy również jego numer rejestrowy - 2132888. Wykonawcą który zajmuje się prowadzeniem prac na tej działce jest Broadview Security Inc. Jest on zameldowany przy ul. 8880 Esters Blvd w mieście Irving. Całkowita kwota tej budowy to $245 00. Znamy także precyzyjną datę oddania tej zgody: 01/04/2010.
Zezwolenie o numerze 1802083 screen

Zezwolenie o numerze 1802083

Permit - Electric Wiring - to rodzaj zezwolenia, które zostało wydane przez odpowiednie służby na terenie miasta...
Pozwolenie nr 1798862 screen

Pozwolenie nr 1798862

Permit - Easy Permit Process - to rodzaj zezwolenia, które zostało przyznane przez odpowiedni wydział na obszarze...